Yurtdışı Tescil

YURTDIŞI TESCİL

Bir ürün ve markanın sadece Türkiye’de tescilli olması ve üretilmesi başka bir ülkede rahatlıkla satılacağı anlamına gelmemektedir.

İhracat yapılan yabancı ülkede ürün ve markanız başka bir firma adına tescilliyse hukuken taklitçi durumunda olursunuz.

Globalleşen ve ticari rekabetin her gün arttığı piyasa şartlarında sadece Türkiye’de korunan ürün ve marka tescilleri yeterli olmamaktadır.

TÜRKPATENT nezdinde tescil edilen markaların hukuki koruması ve mülkiyet hakkı sadece TÜRKİYE için geçerlidir. 

Sadece Türkiye’de tescilli bir marka yurtdışında örneğin: Almanya, İngiltere, Çin ...vs ülkelerde korunmaz hatta markanızın yurtdışında başka firmalar adına tescilli olması halinde markanızı o ülkelerde kullanamama durumuyla karşı karşıya kalırsınız. 

Ülkemizde belli bir tanınmışlığa ulaşan markaların, kötüniyetli kişilerce yurtdışında marka tescillerinin alındığına sıklıkla rastlanılmaktadır. Özellikle gurbetçilerin yoğun yaşadıkları Almanya, Fransa, Belçika’da Türk markaları başkalarınca tescil edilmektedir. Yurtdışında başkalarınca tescil edilen markayı hükümsüz kılmak hukuken çok zor olmanın yanında maliyet bakımından da çok ağırdır.    

Markanız için yurtdışında da hukuki koruma ve mülkiyet hakkı sahibi olmak için ilgili ülkelerin Patent Ofisleri nezdinde de tescil işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekir.

Yurtdışı marka tescillerinde izlenecek süreç ve maliyet, tercihe göre değişmektedir, bunlardan en sık uygulananları;

- Tescil edilmek istenen ülkenin yetkili patent ofisine doğrudan başvuru yapmak,

- Uluslararası anlaşmalar ve sistemler aracılığıyla TÜRKPATENT veya yetkili kurumlar üzerinden başvuru yapmak.

Usta Patent & Eltutan Hukuk, yurtdışı marka tescillerinde 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyimle müvekkillerine en uygun süreci tespit ederek hizmet vermektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz: (212) 272 2800 - (541) 272 2800

 

 

 

 

 

Av.Emine ELTUTAN’ın Yurtdışı Marka Tescili Hakkında ki Genel Açıklaması;

 MADRİD PROTOKOLÜ (IR) SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ:

Yurtdışı marka tescillerinde en sık kullanılan ve maliyet bakımından da uygun olan yöntemlerden birisidir!

Hukuk & Patent Büromuz bu sistem aracılığıyla başvuru yapma noktasında ciddi bir tecrübeye sahiptir.

Türkiye bu sisteme tam üye olduğu için, TÜRKPATENT aracılığı ile müracaat işlemi yapılır. Başvuru aşamasında yurt dışından herhangi bir vekil temin edilmesi gerekmez.

Üye ülkeler arasından, müracaat edilecek olan ülkeler seçilir ve bu ülkelere ait resmi harç miktarı WIPO’nun hesabına yatırılır. TÜRKPATENT’e aracılık harcı yatırılır.

TÜRKPATENT, müracaatı şekli olarak inceler, herhangi bir eksiklik yoksa başvuru WIPO’ya gönderir.

WIPO kendisine gelen müracaatı işleme alır ve yayına açar. Tescil kararı 18 ay gibi kısa bir sürede belli olur.

Yayın süresi içinde markaya herhangi bir itiraz gelir ise, itiraz işlemi sadece ilgili ülkeyi (Avrupa Birliği seçimi hariçtir) bağlar. Diğer ülkeler ile ilgili işlemler normal prosedürde devam eder. 18 aylık yayın süresi sonunda, marka, itiraz gelmeyen ya da problem çıkmayan ülkelerde tescile bağlanır.

Görüleceği üzere yurtdışında birçok ülkede tescil yapılacağı zaman en iyi başvuru yolu Madrid Protokolüne göre tescil sistemidir.

 

AVRUPA TOPLULUK (CTM) SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ;

Tek bir başvuruyla tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tescil imkanı sağlar, işlemler Topluluk Markası Ofisi (EUIPO) tarafından sürdürülmektedir. Tek başvuru ile tüm ülkelerde tescil işleminin yapılmasını sağladığından ekonomik ve kapsamlı bir marka tescilidir.

Topluluk tescilinin dezavantajı marka başvurusunun bir ülkede kabul görmemesi ya da bir itirazın bir ülkede ret olması durumunda diğer ülkelerde de ret olmasıdır. Tescil işleminin bazı ülkelerde ret olması durumunda, markanın kullanım koşullarına ve ilgili ülkelere göre yeni bir değerlendirme yapılarak, karar verilmelidir. Tescilin ret olmadığı ülkelerde ulusal başvuru yapılabilir ya da uluslararası tescil işlemi yapılarak ret sebebi olan ülkeler hariç tutulabilir.

İtiraz işlemleri ile ilgili prosedürleri takip etmek için, itiraz eden ülkenin yetkili marka vekilleriyle çalışmak zorunluluğu doğabilir, bu durum maliyetleri artıracaktır.

Hukuk & Patent Büromuz olası yabancı vekillerle çalışma zorunluluğu aşamasında  müvekkillerine yardımcı olmaktadır…