Tasarım Analiz

Tasarım yenilik analizi genellikle “Tescil Başvurusu Öncesi veya Tasarım Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası” aşamasında yapılmaktadır!

 

Tescil Başvurusu Öncesinde Tasarım Yenilik Analizi;

Tasarım başvurularında yenilik şartı olup resen yenilik araştırılması yapılmaktadır. Yenilik unsuru taşımayan tasarımların TürkPatent tarafından doğrudan veya itiraz üzerine ret edilmesi mümkündür.

Tasarım gerçekleştirmek için ciddi Ar Ge yatırımı gerekir. Sadece Ar Ge yatırımı yapmakta yeterli olmayıp konusunda uzman olan bir tasarım ekibin uzun bir süre konu hakkında çalışması gerekir.

Zaman, Emek, Bilgi ve Para karşılığı oluşturduğunuz tasarımın tescille korunamaması veya başkası adına tescilli olması halinde uğranılacak zararın telafisi imkansız olacaktır.

Halihazırda bilinen ve yapılmış bir tasarımı tekrardan yapmak için zaman ve para harcamamak için mutlaka tasarım yenilik ön araştırılması yapılmalıdır. Fakat herhangi bir ürün ile ilgili var olan tasarımları öğrenmek için tasarım araştırması yapmak zordur ve her zaman kesin sonuç sağlamaz.

Hakkıyla yapılan tasarım tescil analizi neticesinde tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan tasarımlar tespit edilerek başvuru sahipleri hukuken korunamayacak hatta ticari olarak kullanılmayacak ürünlere yatırım yapmaktan kurtulacaklardır.

 

Tasarım Hükümsüzlük Davasında Yenilik Analizi;

Tasarım başvurularında TürkPatent resen yenilik araştırması yapmaktadır fakat resen yapılan yenilik araştırması her zaman doğru sonuç vermediği gibi benzerlik kavramı insana göre değişen bir kavram olup TürkPatent uzmanının benzer bulmadığı bir ürün gerçekte piyasada bilinen bir ürün olabilir.

Endüstriyel Tasarım tescilleri hukuki bakımdan ciddi bir koruma altındadır. Tescil kapsamına giren bir ürünün üretilmesi halinde maddi, manevi tazminat ödenmesi yanında ürünlere hatta üretim araç gereçlerine dahi el konulabilmektedir ayrıca başta haksız rekabet olmak üzere hapis cezası yaptırımı verilmesi de söz konusudur. Bir işletme aleyhine tasarım ihlali iddiasıyla dava açılması dahi itibar kaybına sebebiyet verecektir.

Endüstriyel Tasarım  ihlali davalarında çoğu zaman “dava konusu ürünün yenilik özelliği olmadığı iddia edilmekte ve tescilin hükümsüzlüğü için dava açılmaktadır” fakat dava konusu ürünün yeni olmadığı noktasında yeterli delil sunulmamaktadır. Adeta delilleri mahkemenin bulması beklenmektedir oysa hiçbir Hâkim ve Bilirkişi, davanın tarafı yerine geçip delil bulmaz! Davanın tarafları delillerini kendileri bulmak zorundadırlar. 

Yenilik analizi hukuki korumadan yararlanan tescilin, gerçekten yenilik özelliği taşıyıp taşımadığının tespitine imkan verir, öngörülü ve hazırlıklı olarak dava açılmasına imkan sağlar. Delilsiz ve ispatlanamayacak davaların boşuna açılmasını engeller.

Büromuz, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve Hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Yenilik Analizi konusunda da hizmet vermektedir… +90 (212) 272 28 00