Tasarım Takip

Ürünlerinizi, taklitlere karşı korumanın ilk şartı tescilidir fakat koruma için tescil tek başına yeterli değildir.

Tescilli ürünler hukuken korunur ayrıca TürkPatent yeni başvurularda resen yenilik araştırması da yapmaktadır fakat benzerlik ve yenilik kavramı herkese göre değişen bir kavramdır. TürkPatent uzmanlarının kendi yorumları uyarınca benzer görmedikleri bir ürün gerçekte yenilik unsuru taşımayabilir.

Taklit ürüne, ilan sırasında itiraz etmezseniz tescil edilir. Taklit veya benzer bir ürünün tescil edilmesi durumunda hukuki ve ticari bakımdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz.

Taklit bir ürün tescil alırsa artık onun kullanılmasını engellemek son derece güç olur. Tescil edilen taklit ürün ancak davayla iptal edilebilinir.

Taklit ve benzer ürünleri daha tescil almadan engellemek için TürkPatent nezdinde yayına çıkan tasarımları düzenli olarak takip etmek şarttır!

Tasarım takibi aynı zamanda sektör ve teknoloji hakkında detaylı bilgi edinme; rakiplerinizin geliştirdiği ürünleri daha piyasaya çıkmadan tespit etmenize de imkanın sağlamaktadır.

Usta Patent, 1998 yılından bu yana taklit ürünlerle mücadele konusunda uzman Marka ve Patent Hukukçular aracılığıyla hizmet vermektedir.

Tasarım takipleri, hukukçularımızca TürkPatent veri tabanıyla uyumlu bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır. Tasarım takip hakkında ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …. +90 (212) 272 28 00

Tescilli buluşlar hukuken korunur ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında TürkPatent yeni başvurularda resen yenilik araştırması da yapmaktadır fakat  benzerlik ve yenilik  kavramı herkese göre değişen bir kavramdır. TürkPatent uzmanlarının kendi yorumları uyarınca benzer görmedikleri bir buluş gerçekte yenilik unsuru taşımayabilir.

Hukuken Yeni Sınai Mülkiyet kanununda tasarımlar için yenilik araştırması şart koşulsa da eski mevzuat uyarınca alınan tasarımlarda yenilik araştırması yapılmadığından benzer ürünler için tescil alındığına sıklıkla rastlanılmaktaydı.  

Taklit ürüne, ilan sırasında itiraz etmezseniz söz konu ürün tescil edilir.

Taklit veya benzer bir ürünün tescil edilmesi durumunda hukuki ve ticari bakımdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz

Taklit bir ürün tescil alırsa artık onun kullanılmasını engellemek son derece güç olur. Tescil edilen taklit ürün ancak davayla iptal edilebilinir. Türkiye’de tasarım iptal davaları yaklaşık 2 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında taklit ürünün kullanımının engellenmesi nispeten zordur!

Benzer veya Taklit ürünün, iptal ve hükümsüz kılınması sırasında geçecek sürede taklit ürünün ulaşabileceği tüketici sayısının büyüklüğü çok fazladır. Ayrıca gerek Türk gerekse uluslararası internet mağazalarından yapılacak satışlar taklit ürünün ulaşacağı tüketicileri daha da artıracaktır. Bu durumum orijinal ürünün itibarına sonderece ciddi zarar verir.

Tasarım takibi aynı zamanda TASARIM ARAŞTIRMASI bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere sektör ve teknoloji hakkında detaylı bilgi edinme imkanına sağlamaktadır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, 1998 yılından bu yana taklit ürünlerle mücadele konusunda uzman Marka ve Patent Hukukçular aracılığıyla hizmet vermektedir.

Tasarım takipleri, hukukçularımızca TürkPatent veri tabanıyla uyumlu bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır. Tasarım takip hakkında ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …. +90 (212) 272 28 00