Marka Hukuku

Adalet, hâkim ve bilirkişilerin insafına bırakılamayacak kadar önemlidir! Zira yargılamanın sonucundan ne hâkim ne de bilirkişi etkilenecektir, kaybedenler ve kazananlar davanın taraflarıdır.

Marka kavramı ticaret hayatı kadar eski olup sanayi devrimi sonrası marka “sınai hak” olarak kabul görmeye ve hukuken korunmaya başlanmıştır. Ülkemizde de marka hukuku Osmanlı’dan bu yana özel hukuksal mevzuatlarla düzenlenmiştir.

Markayı sadece ulusal bazda hukuki düzenlemelerle korumanın yetersiz kaldığının anlaşılmasının akabinde uluslararası sözleşmeler ve yapılanmalar oluşturulmuştur.

Ülkemizde ki marka mevzuatları uluslararası sözleşmeler ve Avrupa Birliği düzenlemelerinden doğrudan alındığı için çoğu Avrupa ülkesinden daha ileri seviyededir fakat ciddi uygulama sorunları bulunmaktadır.

Adaletin tecelli etmesi için zorlanması şarttır!

Yazılı kanunların çağdaşlığı ve güzelliği, fiili uygulamalara çoğu zaman sirayet etmemekte  Türk marka ve işadamı büyük haksızlıklara maruz kalmaktadır.

En Sık Karşılaşılan Marka Davaları;

Marka ihlali / tecavüzü ve zararın tazmini davası,

Taklit ürünlerin üretilmesinin engellenmesi ve üretilenlerin imhası davası,

Markanın hükümsüzlüğü davası,

Tescilli markanın fiilen kullanılmaması nedeniyle marka iptal davası,

TürkPatent kararlarının iptali davası,

Ceza davası,

Delil tespit davası,

Gümrüklerde el koyma için hukuki işlemler…vb farklı dava ve hukuksal işlemler bulunmaktadır…

Ayrıca markanın gerçek hak sahibinin belirlenmesi, markalar arasındaki benzerlik, TÜRKPATENT kararlarına itiraz, yurtdışında tescilli olan markanın ülkemizde de korunup korunmadığı, paralel ithalat, marka devri ve lisans işlemlerinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan ihtilaflara da sıklıkla rastlanılmaktadır.

Marka hukukuna genel bilgilerle yaklaşamayız, özel bilgiler gerekmektedir. Ayrıca tescil sürecinin de bilinmesi şarttır!

Taraflar yargılamayı hâkim ve bilirkişilere bırakmamalı, yargılamanın her aşamasında lokomotif görevi görmelidirler. Taraflar iddialarını ve haklılıklarını ispatlamak zorundadırlar, tüm delillerini toplamalı ve konunun uzmanı hukukçu ve danışmanlarla çalışmalıdırlar.

Büromuz, marka hukuku alanında müvekkillerine teknik ve hukuki destek hizmeti sunmaktadır, ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz … +90 (212) 272 28 00