Tasarım Hukuku

Tasarım, model, desen, çizim … vb ihtilaflarından kaynaklı tüm davalar Endüstriyel Tasarım Davası genel adı altında toplanırlar.

Ürünün çalışma, üretilme özellikleri tasarım tescil koruma kapsamı dışındadır.

Tescilli tasarımlar SMK kapsamında ciddi bir koruma altındadır. Tescilsiz tasarımlarda SMK kapsamında bir takım hukuksal haklara sahip olsalar da bu haklar tescilli tasarımlara nazaran daha zayıf kalmaktadır. 

Tasarım ihtilafları sadece Mahkemeler nezdinde değil TürkPatent nezdinde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Tasarım başvurularının önemli bir kısmında hukuksal ihtilaflar yaşanmakta olup idari şikâyet, itiraz ve savunma yapılması zorunluluğu doğmaktadır.

Tasarım Davalarında uygulanacak hukuk öncelikle Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) olup ayrıca ulusal ve uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, tebliğler, içtihatlar da dikkate alınır.

 

En Sık Karşılaşılan Tasarım Davaları;

Tasarım İhlali / Tecavüzü ve Zararın Tazmini Davası,

Taklit Ürünlerin Üretiminin Engellenmesi ve Üretilenlerin İmhası Davası,

Tasarım Hükümsüzlük Davası,

TürkPatent Kararlarının İptali Davası,

Ceza Davası,

Delil Tespit Davası,

Gümrüklerde El Koyma için Hukuki işlemler…vb farklı dava ve hukuksal işlemler bulunmaktadır…

 

Türkiye, taklitle mücadele etmek için kanunlar yapmış, uluslararası sözleşmeleri imzalamış hatta özel mahkemeler kurmuştur. Fakat hukuki mücadele tescil sahibinin üzerine bırakılmıştır.

Öncelikle tasarım hukukuna genel hukuk bilgileriyle yaklaşamayız! Bu alanlar uzmanlık ister önce bunun kabulü gerekir.

İyi ve öngörülü açılan davalarda ciddi tazminat miktarlarına sıklıkla hükmedilmektedir.

Adalet kendiliğinden tecelli etmez, adaletin tecelli etmesi için zorlanması şarttır!

Dava açmak kolaydır fakat davayı kazanmak zordur; Her davada olduğu gibi tarafların iddia ve savunmalarını hukuki ve teknik olarak çok iyi açıklamaları gerekir. Dava öncesi tecavüzü kanıtlayan belgelerin, kıyaslama yapılacak numune ürünlerin, satış bilgilerinin, satış noktalarının …vs tüm delillerin toplanması gerekir.

Adalet sadece Hâkim ve Bilirkişilere bırakılamayacak kadar önemlidir!

Ticari bakımdan son derece önem arz eden ve ciddi yaptırımları ve kazançları olan bir davada işi şansa bırakmamak gerekir…

Her hukuki alanda olduğu gibi tasarım hukuku alanında da birçok püf nokta ve ayrıntı vardır, bu nedenle tasarım tescili ve hukuku alanında konusunda deneyimli ve pratik tecrübeye sahip marka, patent vekili hukukçulardan teknik ve hukuki destek alınmasında fayda vardır.

 

Büromuz, tasarım hukuku alanında müvekkillerine teknik ve hukuki destek hizmeti sunmaktadır,  ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …+90 (212) 272 28 00