Marka İtiraz ve Savunma

Ülkemizde marka tescili konusunda yetkili mercii TÜRKPATENT kurumudur!

TÜRKPATENT verdiği kararlarda SMK, Yönetmelikler, Tebliğler, İçtihatlar ve Uluslararası Sözleşmeleri dikkate almaktadır ve kurum uzmanları sıkı bir eğitimden geçmekte olup aynı zamanda sürekli eğitime tabi tutulmaktadırlar.

Fakat insan olan her yerde, yorum ve değerlendirme farklılıkları ile hata olması kaçınılmazdır!

TÜRKPATENT kurumunun verdiği kararlara karşı öncelikle kurum içi idari itirazların yapılması gerekir. Yapılan itirazlar, beklenen sonucu vermezse kesinleşmiş kurum kararına karşı Ankara Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi nezdinde “Kurum Kararının İptali Davası” açmak mümkündür.

İtiraz akabinde açılacak davanın konusu “kurum kararının yerindeliği...” olduğundan yargılama da sadece marka dosyası kapsamında ki itiraz, savunma ve delillerin dikkate alınması gerekir.

İtirazların marka hukuku ve davalarında Uzman Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar dikkate alınmaktadır.

İtiraz ve savunmalarda yapılacak herhangi bir hata veya eksiklik ciddi hukuksal hak kayıplarına ve akabinde maddi kayba sebebiyet verecektir.

Usta Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, usta Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir…  +90 (212) 272 28 00