Tasarım İtiraz ve Savunma

Türkiye’de tasarım tescilinde yetkili merci TürkPatent’dir. Kurumun vermiş olduğu kararlara karşı idari itiraz hakkı mevcuttur.

TürkPatent’in başvuru hakkında verdiği ret kararı veya olumsuz araştırma raporlarına karşı idari itiraz hakkı vardır. Tasarım bülteninde yayınlanan buluşlara karşı 3. kişilerin itiraz ve görüş bildirme hakkı ve 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara karşı başvuru sahibinin savunma ve delil sunma imkânı da mevcuttur.

Kurum kararlarına ve işlemlerine karşı yapılacak itiraz ve savunmaların belirlenen süre içinde yapılması gerekir aksi halde hak kaybı doğar.

TürkPatent’in vermiş olduğu son nihai karara karşı en geç 2 ay içinde Ankara Mahkemelerinde İptal ve Karar Düzeltme davası açılmalıdır.

Mahkemede ileri sürülecek iddialar yapılan itirazla aynı doğrultuda olmalıdır aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Bu nedenle yapılacak itirazın geniş kapsamlı ve ayrıntılı hazırlanması önem taşır.

Usta Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir…  +90 (212) 272 28 00