Patent Hukuku

Patent, faydalı model ihtilaflarından kaynaklı tüm davalar Patent Davası genel adı altında toplanırlar.

Patent ihtilafları sadece Mahkemeler nezdinde değil TürkPatent nezdinde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Patent başvurularının önemli bir kısmında hukuksal ihtilaflar yaşanmakta olup idari şikâyet, itiraz ve savunma yapılması zorunluluğu doğmaktadır.

Patent Davalarında uygulanacak hukuk öncelikle Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) olup ayrıca ulusal ve uluslararası sözleşmeler, yönetmelikler, tebliğler, içtihatlar da dikkate alınır.

 

En Sık Karşılaşılan Patent Davaları;

Patent İhlali / Tecavüzü ve Zararın Tazmini Davası,

Taklit Ürünlerin Üretiminin Engellenmesi ve Üretilenlerin İmhası Davası,

Patent Hükümsüzlük Davası,

TürkPatent Kararlarının İptali Davası,

Patent İhlali Olup Olmadığı Davası,

Patent Gaspı Davası,

Ceza Davası,

Delil Tespit Davası,

Gümrüklerde El Koyma için Hukuki işlemler…vb farklı dava ve hukuksal işlemler bulunmaktadır…

 

Türkiye, taklitle mücadele etmek için kanunlar yapmış, uluslararası sözleşmeleri imzalamış hatta özel mahkemeler kurmuştur. Fakat hukuki mücadele patent sahibinin üzerine bırakılmıştır.

Öncelikle patent hukukuna genel hukuk bilgileriyle yaklaşamayız! Bu alanlar uzmanlık ister önce bunun kabulü gerekir.

İyi ve öngörülü açılan davalarda ciddi tazminat miktarlarına sıklıkla hükmedilmektedir.

Adalet kendiliğinden tecelli etmez, adaletin tecelli etmesi için zorlanması şarttır!

Her davada olduğu gibi tarafların iddia ve savunmalarını hukuki ve teknik olarak çok iyi açıklamaları gerekir. Dava öncesi tecavüzü kanıtlayan belgelerin, kıyaslama yapılacak numune ürünlerin, satış bilgilerinin, satış noktalarının …vs tüm delillerin toplanması gerekir.

Adalet sadece Hâkim ve Bilirkişilere bırakılamayacak kadar önemlidir!

Ticari bakımdan son derece önem arz eden ve ciddi yaptırımları ve kazançları olan bir davada işi şansa bırakmamak gerekir…

Her hukuki alanda olduğu gibi patent hukuku alanında da birçok püf nokta ve ayrıntı vardır, bu nedenle patent tescili ve hukuku alanında konusunda deneyimli ve pratik tecrübeye sahip marka, patent vekili hukukçulardan teknik ve hukuki destek alınmasında fayda vardır.

 

Büromuz, patent hukuku alanında müvekkillerine teknik ve hukuki destek hizmeti sunmaktadır,  ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …+90 (212) 272 28 00