Patent Analiz

Patent Yenilik Analizi

Patent yenilik analizi genellikle “Tescil Başvurusu Öncesi veya Patent Tescilinin Hükümsüzlüğü Davası” aşamasında yapılmaktadır!

Tescil Başvurusu Öncesinde Patent Yenilik Analizi;

Bilineni tekrar bulmak size hiçbir hukuksal hak sağlamaz aksine boşuna zaman ve para kaybettirir. Bu nedenle Ar Ge sürecinin her aşamasında yenilik araştırmasının dikkate alınması gerekir.

Halihazırda bilinen ve bulunmuş bir teknolojiyi tekrardan keşfetmek için zaman ve para harcamamak için mutlaka yenilik araştırılması yapılmalıdır. Fakat herhangi bir teknoloji ile ilgili var olan buluşları öğrenmek için araştırma yapmak zordur ve her zaman kesin sonuç sağlamaz. Bu durumu araştırmak daha ziyade buluşu yapan tarafından gerçekleştirilmeli veya Ar Ge sürecinin tamamında işin ustalarından destek alınarak ürün geliştirmesi yapılmalıdır. 

Patent Hükümsüzlük Davasında Yenilik Analizi;

Patent ve Faydalı Model tescilleri hukuki bakımdan ciddi bir koruma altındadır. Tescil kapsamına giren bir ürünün üretilmesi halinde maddi, manevi tazminat ödenmesi yanında üretilen ürünlere hatta üretim araç gereçlerine dahi el konulabilmektedir ayrıca başta TTK olmak üzere hapis cezası yaptırımı verilmesi de söz konusudur. Bir işletme aleyhine patent ihlali iddiasıyla dava açılması dahi itibar kaybına sebebiyet verecektir.

Patent ihlali davalarında çoğu zaman “dava konusu patentin/buluşun yenilik özelliği olmadığı iddia edilmekte ve patentin hükümsüzlüğü için dava açılmaktadır” fakat dava konusu ürünün yeni olmadığı noktasında yeterli delil sunulmamaktadır. Adeta delilleri mahkemenin bulması beklenmektedir oysa hiçbir Hâkim ve Bilirkişi, davanın tarafı yerine geçip delil bulmaz! Davanın tarafları delillerini kendileri bulmak zorundadırlar.  

Yenilik analizi hukuki korumadan yararlanan tescilin, gerçekten yenilik özelliği taşıyıp taşımadığının tespitine imkan verir, öngörülü ve hazırlıklı olarak dava açılmasına imkan sağlar. Delilsiz ve ispatlanamayacak davaların boşuna açılmasını engeller.

Büromuz, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve Hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Yenilik Analizi konusunda da hizmet vermektedir… +90 (212) 272 28 00