Telif Tescil

Eser oluşturabilmek için öncelikle Allah vergisi bir yetenek ve yıllar süren emek ile eğitime ihtiyaç vardır. Kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği eserler toplumsal yaşama değer katarlar. Her değer gibi sahibine başta manevi ve maddi katkı sunması icap eder. Kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği eserler telif haklarıyla korunmaktadır.

Ülkemizde, Fikri ve Sınai hakların her alanı için ayrıntılı hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Marka Hukuku, Patent Hukuku, Tasarım Hukuku yanında ayrıca Telif Hukuku bulunmaktadır.

Entelektüel çalışmalar / ürünler (edebiyat, müzik, sinema, grafik, fotoğraf) telif hukuku girer.

Bilgisayar yazılımları, programları, veri tabanları ...vb içeriklerde telif kapsamında korunmaktadır.

Eserler ve Bilgisayar Yazılımları oluşturuldukları anda telif hukukuyla korunurlar ayrıca tescil şartı yoktur! Fakat çoğu zaman bir eserin sahipliği ve ne zaman oluşturulduğu konusunda ihtilaflar yaşanmaktadır. En bilindik bestelerin dahi sahipliği konusunda birden çok sanatçının hak iddia ettiğine her gün rastlıyoruz.

Oluşturduğunuz eserlerde, yazılımlarda başkalarının hak ileri sürmemesi ve olası ihtilaflarda ispat kolaylığı sağlaması için tescil önemlidir!

Telif, eser ve yazılım üzerinde bir nevi mülkiyet hakkıdır.

Telif kayıt / tescil sisteminde beyan usulü geçerlidir yani resmi makam “başvurulan eserin / yazılımın, gerçek hak sahibinin kim olduğu konusunda herhangi bir ön inceleme yapmaz sadece usulüne uygun yapılmış başvuruyu tarih sırasına göre kayıt altına alır”.

Bu nedenledir ki gerçek eser / yazılım sahiplerinin hak kaybına uğramaması ve mağdur olmaması için eserlerini oluşturdukları anda çok fazla vakit kaybetmeden kayıt altına almaları önem arz etmektedir.

Eser / Yazılım Tescilinde Niçin USTA PATENT;

-  Eser ve Telif hukuku konusunda deneyimli Hukukçu Kadroyla işlemleriniz yapılmaktadır,

-  Ülkemizde eserlere ve yazılımlara tescil / kayıt imkânı tanındığı ilk andan itibaren hizmet vermekteyiz,

-  Sadece tescil aşamasında değil olası eser / yazılım ihlalleri ve ihtilafları durumunda da danışabilirsiniz,

- Vermiş olduğumuz hizmetin farkı; telif ve ticaret hukuku alanında Türkiye’nin en etkili ve donanımlı hukukçularının aktif katılım ve desteği ile taklitçilere karşı alınan caydırıcı önlemlerdir.

- “Hızlı ve Kaliteli Hizmet, Rekabetçi Fiyat” anlayışıyla hizmet vermekteyiz…

Telif ve Yazılım Tescili alanında hizmet veren ilk firmalardan olmanın verdiği deneyim ve bilgi birikimiyle, “telif ve fikri mülkiyet” alanında tescil ve ajans hizmeti vermekteyiz. (212) 272 28 00