Hukuk

HUKUK

Usta Patent, 1998 yılında kurulmuş olup uzmanlık konusu olarak “Marka, Patent, Tasarım Tescili ve Hukuku” alanlarında hizmet vermektedir.

Büromuz, Hukukçu Marka ve Patent Vekilleriyle hizmet vermektedir! Kadromuz ağırlıklı olarak hukukçulardan oluşmaktadır.

Büromuzun kurucusu Av. Murat Eltutan, 1996 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve Avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Akabinde 1998 yılında TÜRKPATENT siciline kayıt olup ülkemizin ilk Marka ve Patent vekillerinden olmuştur. Mahkemelerde ve İdari makamlarda bilirkişi ve arabulucu olarak görev almaktadır. Marka hukuku ve tescili alanında incelemeleri, makaleleri ve eserleri mevcuttur.  Türkiye’nin önde gelen Üniversiteleri, KOBİ’leri (SMEs) ve Kamu Kurumlarına Marka, Patent, Telif Danışmanlığı ve Hukuku hizmeti sunmaktadır.

Tescil ve hukuki sürecin doğru yürütülebilmesi için “gerek TÜRKPATENT tescil aşaması gerekse Mahkemelerde ki yargılama aşamasının eksiksiz bilinmesi gerekir”.

Marka ve Patent hukukuna genel bilgilerle yaklaşamayız, özel bilgiler gerekmektedir. Ayrıca tescil sürecinin bilinmesi de şarttır!

Marka ve Patent ihlalinin çok ciddi hukuki ve cezai yaptırımları vardır; tecavüzün engellenmesi, üretim araç gereklerine el koyma, taklit ürünlerin imhası, hapis cezası ve uğranılan zararın tazmini bunlardan başlıcalarıdır.

Önemli olan dava açmak değil, dava kazanmaktır! Davayı kazanabilmek için de dava öncesi, tüm hazırlıkları tamamlamak, davayı iyi konumlandırmak, davayı iyi anlatmak ve dava sırasında çıkabilecek tüm olasılıklara hazırlıklı olmak şarttır! 

İyi ve öngörülü açılan davalarda ciddi tazminat miktarlarına sıklıkla hükmedilmektedir.

Marka ve Patent davaları uzmanlık gerektirir, başarı için önce bunun kabulü gerekir.

Sınai Mülkiyet Kanunu özel ihtisas gerektiren bir konu olup başlıca büyük şehirlerde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk / Ceza Mahkemeleri kurulmuştur.

Mahkeme Hakimleri, Fikri ve Sınai Haklar konularında meslek içi eğitime tabii tutulmuşlar ve uzmanlaşmışlardır. Dolayısıyla bir ihtisas Mahkemesinde görülecek davada en azından Mahkeme Hâkimi kadar konuyu bilen, deneyimli ve ihtisaslaşmış uzmanlardan hukuki ve teknik destek alınarak davanın açılması ve sürdürülmesi faydalı olacaktır.

Her davada olduğu gibi tarafların iddia ve savunmalarını hukuki ve teknik olarak çok iyi açıklamaları gerekir. Dava öncesi tecavüzü kanıtlayan belgelerin, kıyaslama yapılacak numune ürünlerin, satış bilgilerinin, satış noktalarının …vs tüm delillerin toplanması gerekir.

Günümüz hukuk sistemi dikkate alındığında dosyanın Resmi Bilirkişi İncelemesine gitmesinden önce Özel Bilirkişi Raporu alınarak dosyaya sunulmasında da fayda vardır.

Ticari bakımdan son derece önem arz eden ve ciddi yaptırımları ve kazançları olan bir davada işi şansa bırakmamak gerekir…

Tüm hukuki süreçte Marka ve Patent Vekili Hukukçulardan destek alınması önem arz etmektedir…