yurt dışı marka patent tescili

TÜRKPATENT nezdinde tescil edilen markaların hukuki koruması ve mülkiyet hakkı sadece TÜRKİYE için geçerlidir.  

Sadece Türkiye’de tescilli bir marka yurtdışında örneğin: Almanya, İngiltere, Rusya ..vs ülkelerde korunmaz hatta söz konu markanın yurtdışında başka firmalar adına tescilli olması halinde markanızı o ülkelerde kullanamama durumuyla karşı karşıya kalırsınız.  

Markanız için yurtdışında da hukuki koruma ve mülkiyet hakkı sahibi olmak için ilgili ülkelerin Patent Ofisleri nezdinde de tescil işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekir.

 

Yurtdışı marka tescillerinde izlenecek süreç ve maliyet, tercihe göre değişmektedir, bunlardan en sık uygulananları;

- Tescil edilmek istenen ülkenin yetkili patent ofisine doğrudan başvuru yapmak,

- Uluslararası anlaşmalar ve sistemler aracılığıyla TÜRKPATENT veya yetkili kurumlar üzerinden başvuru yapmak.

 

ELTUTAN HUKUK & PATENT yurtdışı marka tescillerinde 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyimle müvekkillerine en uygun süreci tespit ederek Butik Hizmet Anlayışıyla hizmet vermektedir.

Ayrıntılı Bilgi ve Maliyetler için Bizi Arayabilirsiniz: (212) 272 2800 - - - (541) 272 2800

 

  

 

 

 

 

Avukat Emine ELTUTAN’ın

Yurtdışı Marka Tescili Hakkında ki Genel Açıklaması;

 

MADRİD PROTOKOLÜ SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ:

Yurtdışı marka tescillerinde en sık kullanılan ve maliyet bakımından da uygun olan yöntemlerden birisidir!

Hukuk & Patent Büromuz bu sistem aracılığıyla başvuru yapma noktasında ciddi bir tecrübeye sahiptir.  

Türkiye bu sisteme tam üye olduğu için, TÜRKPATENT aracılığı ile müracaat işlemi yapılır. Başvuru aşamasında yurt dışından herhangi bir vekil temin edilmesi gerekmez.

Üye ülkeler arasından, müracaat edilecek olan ülkeler seçilir ve bu ülkelere ait resmi harç miktarı WIPO’nun hesabına yatırılır. TÜRKPATENT’e aracılık harcı yatırılır.

TÜRKPATENT, müracaatı şekli olarak inceler, herhangi bir eksiklik yoksa başvuru  WIPO’ya gönderir.

WIPO kendisine gelen müracaatı işleme alır ve 18 aylık süre ile 3. şahısların dikkatine yayına açar.

Bu yayın süresi içinde markaya herhangi bir itiraz gelir ise, itiraz işlemi sadece ilgili ülkeyi (Avrupa Birliği seçimi hariçtir) bağlar. Diğer ülkeler ile ilgili işlemler normal prosedürde devam eder. 18 aylık yayın süresi sonunda, marka, itiraz gelmeyen ya da problem çıkmayan ülkelerde tescile bağlanır.

Topluluk tescilinin dezavantajı Marka başvurusunun bir ülkede kabul görmemesi yada bir itirazın bir ülkede red olması durumunda diğer ülkelerde de red olmasıdır. Tescil işleminin bazı ülkelerde red olması durumunda, markanın kullanım koşullarına ve ilgili ülkelere göre yeni bir değerlendirme yapılarak, karar verilmelidir. Tescilin red olmadığı ülkelerde ulusal başvuru yapılabilir ya da uluslararası tescil işlemi yapılarak red sebebi olan ülkeler hariç tutulabilir. Topluluk Tescili yapılması için ulusal başvuru yapma şartı bulunmamaktadır. Topluluk tescilinin süresi 10 yıldır.10. yıldan sonra yenileme işlemi yapılması gerekmektedir.

İtiraz işlemleri ile ilgili prosedürleri takip etmek için, itiraz eden ülkenin yetkili marka vekilleriyle çalışmak zorunluluğu doğabilir. Hukuk & Patent Büromuz olası yabancı vekillerle çalışma zorunluluğu aşamasında siz müvekkillerine yardımcı olmaktadır…

 

 

MADRİD PROTOKOLÜNE UYARINCA MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Marka örneği ve Nice Anlaşması’na göre sınıflandırma.

Müracaat edilecek markanın, Türkiye’de tescilli veya müracaat edilmiş olması şartı aranır. Türkiye müracaatı baz alınarak Madrid protokolüne göre yurtdışı müracaatı yapılmaktadır. Markanızın Türkiye’deki kapsamıyla bağlı bulunmaktayız, söz konusu kapsamı daraltabiliriz ama genişletemeyiz. Bu nedenle Marka Vekili Avukatlarımız sizin için TÜRKPATENT nezdinde ki marka tescillerinizi detaylı olarak analiz etmektedirler.

Müracaatçı firmanın adı, unvanı ve vergi dairesi nosu.

Seçilen ülkelere göre belirlenecek olan Resmi Harcın, WIPO’nun banka hesap numarasına yatırılmış olması.

TÜRKPATENT resmi müracaat harcının yatırılmış olması.

 

 

ÜCRETLER:

Resmi Harç, seçilen ülke sayısına ve ülkelere göre farklılık gösterir. Belirlenen resmi harç WIPO’nun hesabına yatırılmadan, müracaat işlemi başlatılamaz.

Harçlar zaman zaman ülke bazında değişebilmektedir. WIPO tarafından harç bedeli, başvuru tarihine göre baz alınmakta ve farklılık gösterebilmektedir.

Bunun yanı sıra, TÜRKPATENT’de müracaat harcının baştan yatırılması gereklidir.

Seçilen ülkelerden herhangi birisinde itiraz işlemi gerçekleşir ve yurt dışı vekil ile çalışma zorunluluğu doğarsa, bununla ilgili ayrı masraflar gerçekleşecek ve bunlar müşteri adı ve adresine yurt dışından fatura edilecektir.

 

 

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA SIRALANMAKTADIR:

1- Markanın kullanılacağı hizmetler ve eşyalar tek bir başvuruda belirtilebilir.

2- Uluslararası başvuru Türkiye’de alınan bir tescile veya dosyalanan bir başvuruya dayanmalıdır. Uluslararası tescil, 5 (beş) yıl boyunca Türkiye’de dosyalanan başvuru veya alınan tescile bağımlı olacaktır.

Dolayısıyla Türk başvuru veya tescil geçersiz olduğunda, uluslararası tescil de geçerliğini kaybedecektir. Ancak, beş yılın bitimi ile uluslararası tescil bağımsız hale gelecektir.

3- Uluslararası tescilin maliyeti ülkelerin belirlenmesinden sonra tespit edilebilmektedir. Ücretler İsviçre Frankı cinsinden, TÜRKPATENT’e ise işlem ücreti Türk Lirası olarak ödenmektedir.

4- Başvurunun dosyalanmasında itibaren belirlenen ofislerden herhangi biri 12 veya 18 aylık süre sonuna kadar markanın kabulü veya reddini uluslararası ofise bildirilir. Bu sürenin sonunda Marka sahibi markasının hangi ülkelerde tescil edildiğini veya red edildiğini öğrenir.

5- Uluslararası Marka tescili süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu sürenin sonunda yenilenebilir.

6- Protokole sonradan katılan ülkeler olursa, mevcut tescil ücretler ödenerek bu ülkelerde de geçerli hale getirilebilir.

 

 

AVANTAJLARI:

Tek bir müracaat ile birçok ülkeye başvuru yapılabilmesi.

Madrid Protokolü’ ne dahil olan ülkelerden seçim yapabilme imkanı.

Tek bir ücret ödenmesi.

İtiraz veya ret işlemlerinde, sadece o ilgili ülke ile ilgili bağlayıcı karar. (Avrupa Birliği seçimi hariçtir) Topluluk tescilinin dezavantajı Marka başvurusunun bir ülkede kabul görmemesi ya da bir itirazın bir ülkede red olması durumunda diğer ülkelerde de red olmasıdır. Tescil işleminin bazı ülkelerde red olması durumunda, markanın kullanım koşullarına ve ilgili ülkelere göre yeni bir değerlendirme yapılarak, karar verilmelidir. Tescilin red olmadığı ülkelerde ulusal başvuru yapılabilir ya da uluslararası tescil işlemi yapılarak red sebebi olan ülkeler hariç tutulabilir. Topluluk Tescili yapılması için ulusal başvuru yapma şartı bulunmamaktadır. Topluluk tescilinin süresi 10 yıldır.10. yıldan sonra yenileme işlemi yapılması gerekmektedir.

10. senenin sonunda tek bir yenileme ücretinin ödenmesi.

Tescil kararının 18 ay gibi kısa bir sürede belli olması.

Görüleceği üzere yurtdışında birçok ülkede tescil yapılacağı zaman en iyi başvuru yolu Madrid Protokolüne göre tescil sistemidir.

 

(Yukarıda yer alan bilgiler Avukat Emine Eltutan’ın yurtdışı marka tescili ve hukuki koruması adlı makalesinden alınmıştır. Daha detaylı bilgi için ELTUTAN HUKUK & PATENT Bürosuyla temasa geçebilirsiniz … (212) 272 2800 – (541) 272 2800)