Unvan kullanım şartı 1

Unvan Kullanımı; 6021 sayılı TTK’ nun 41. Maddesine göre “Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır”. TTK 50. Madde ise “Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir” şeklinde olup Ticari Unvan Kullanımı sahibi açısından bir hak olmanın yanında aynı zamanda bir yükümlülüktür.

(Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN)