Tıbbi Cihaz Patenti

TIBBİ CİHAZ PATENTİ

Tıbbi cihazlar, sağlık sektöründeki hızlı teknolojik gelişmelere liderlik eden önemli bir bileşen haline gelmiştir.                   Tıbbi  cihazlar, hastalığın tanı, tedavi ve takibini iyileştiren, sağlık profesyonellerine daha fazla olanak ve  imkanlar sunmaktadır. Tıbbi cihazların bu önemli rolünü sürdürebilmesi için ise patent tescili büyük bir öneme sahiptir.

İlaç patentlerinde yaşanan tanım sıkıntısı ve farklılıkları Tıbbi Cihaz tanımında da ortaya çıkmaktadır.

Bazı Tıbbi cihazlar, farmakolojik, immünolojik veya metabolik olarak fayda sağlasalar da  ilaç olarak tanımlanamazlar.

Ülkemizde tıbbi cihaz tanımı (4/k md) “İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde:

1) Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

2) Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi,

3) Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması,

4) Doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler” olarak yapılmaktadır.

Bir ürünün tıbbi cihaz mı yoksa kozmetik ürün mü olduğu noktasında, ürünün kullanım amacı, sunulma şekli ve asli kullanım amacı dikkate alınarak tespit yapılmalıdır.

İlaç ve Tıbbi cihaz kabulleri arasında çok ince bir çizgi vardır örneğin; tekrar kullanılabilen ensülin kalemleri tıbbi cihaz kabul edilirken tek kullanımlık ensülin kalemleri ilaç olarak kabul edilmektedir.

Tıbbi cihazların patent koruması mümkün olup ilaçlara nazaran daha korunaklıdır. Tıbbi cihazlar patentle korunurlar fakat bu cihazların kullanımı, tedavi, teşhis, laparoskopi  ve cerrahi usulleri patentle korunamaz.

Tıbbi Cihaz Patenti;

- İnovasyonu Teşvik Eder: Patentler, tıbbi cihazların tasarım, işlevsellik veya üretim süreçlerindeki yenilikleri korur. Bu da şirketlere inovasyonlarını piyasaya sürme ve rekabet avantajı elde etme imkânı tanır.

- Yatırım ve Finansman Kolaylığı Sağlar: Patent sahibi olmak, yatırımcılara ve finans kuruluşlarına güven verir. Bu da şirketlere daha fazla sermaye çekme ve büyüme fırsatı yaratır. Ayrıca patent tescilleri işletmeden bağımsız olarak satılıp, lisans sözleşmelerine konu olabilir. 

- Rekabet Üstünlüğü Sağlar: Patent, benzersiz bir ürün veya süreç geliştiren şirketlere rekabet avantajı sağlar. Bu, pazar paylarını artırmalarına ve sektörde lider konumlarını korumalarına yardımcı olur. Taklit ürünlerin engellenmesinin ilk ve en önemli adımıdır.

Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN, tıbbi cihazlar için patent tescili alınırken şartları olması halinde mutlaka Endüstriyel Tasarım tescilinin de yapılmasının faydalı olacağını ifade etmektedir.

Sonuç olarak; Tıbbi cihaz patentleri, sağlık endüstrisindeki ilerlemeyi destekleyen temel araçlardır. İnovasyonu teşvik eder, yatırım çeker ve şirketlere rekabet avantajı sağlar. Ancak, bu avantajların sürdürülebilmesi için sürekli bir yenilik ve hukuki uyum çabası gereklidir.

                                                                                                                  Tıbbi Cihaz Markası için Tıklayınız…