Tanınmış marka nedir

Tanınmış Marka; Yargıtay içtihatlarında bir şahsa veya firmaya sıkı bir şekilde matufiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir dağıtım sistemine bağlı, müşteri, akraba, dost, düşman ayırımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür, yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışım olarak tarif edilmiştir.

Kısacası tanınmış marka herkes tarafından bilinen, duyulan markadır!

(Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN)