Şirket unvanı ile Marka arasındaki farklar

Şirket Unvanı; tacirin, işletmesinin resmi ve özel işlemlerinde kullanacağı isimdir.

Marka; bir ürün veya hizmeti rakiplerden ayırt etmeye yarayan isim ve/veya işarettir.

Bir isim hem unvan hem de marka olarak kullanılabilir!

Çoğu firmanın unvanı ile ana markası aynıdır fakat unvan ve marka birbirinden farklı olarak da ticari hayatta yer alabilir.

Bir işletmenin sadece bir tane unvanı olur fakat yüzlerce farklı markası olabilir.

Unvanlar, ticaret odaları, meslek odalarına tescil edilir oysa markalar TÜRKPATENT nezdinde tescil edilir.

Unvan tescili, şirket var olduğu sürece devam eder fakat marka tescili 10 yıllık dönemlerle yenilenmek şartıyla istendiği kadar devam eder.

Şirket unvanını terk etmek için resmi işlemler yapmak gerekir oysa markayı terk etmek için kullanmamak yeterlidir.

Marka sınai mülkiyet kapsamında olup satıma, lisansa, muvafakatnameyle benzerinin tesciline konu olabilir fakat unvanlar da bu haklar daha dar kapsamdadır.

Unvan Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenip korunuyorken, marka Sınai Mülkiyet Kanunu ile Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenip korunur.

Tecavüz ve ihlallere karşı marka, unvandan daha fazla korunur! Marka ihlalinin yaptırımları daha fazladır…

 

Unvanınızı marka olarak tescil ettirmek için danışabilirsiniz …

(212) 272 28 00 – (541) 272 28 00