Patent Marka Davası Açmak Masraf mı ?

Patent, Marka Davası Açmak Masraf mı?

Emek vererek oluşturduğun marka ve patentine karşı yapılan tecavüzleri sonlandırmak, zararını tazmin etmek, markanın ve patentinin arkasında olduğunu ticari rakiplerine göstermek, markanın itibarını korumak, markana tecavüz yapanların yaptıklarını yanına bırakmamak, hakkını korumak … için açacağın davada, harcanan paralar MASRAF OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ!

Marka ve Patentini korumak için izlediğinin idari ve hukuki süreçlerde yapılan harcamalar YATIRIM OLARAK KABUL EDİLİR!

MASRAFIN Anlamı; Sarf edilen para, gider!

YATIRIMIN Anlamı; parayı, gelir getirici faaliyete yatırma! Olarak tanımlanmaktadır…

Marka ve Patent Davaları, doğrudan gelir getirdikleri gibi gelir artışı da sağlarlar;

Marka/Patent Tecavüz davaları sırasında uğranılan zararın telafisi veya karşı tarafın elde ettiği kazanç istenir, hükmedilen tazminat miktarları ciddi miktarlarda olabilmektedir, bu durum doğrudan gelir elde etmektir.

Diğer yandan Marka/Patent ihlallerine karşı açılacak davalar, piyasada hemen duyulur yayılırlar. Piyasa, marka/patent sahibinin malının arkasında durduğunu görür ve bilir, bu sayede de taklit üretimde ciddi azalma olur, taklidin azalması demek, orijinal ürünün daha fazla satması demektir, dolayısıyla gelir artışı sağlanır.

Ayrıca taklitle mücadele, orijinal mala karşı tüketicinin duyduğu güveni artırır. Orijinal malın itibarı korunur… tüm bu etkiler gelir artışı sağlar veya en azından taklit mallar nedeniyle gelir düşmesinin önüne geçilmiş olunur.

Bu nedenledir ki “taklitle mücadele amacıyla yapılan idari ve hukuki mücadele için harcanan paralar Masraf olmayıp Yatırım niteliğindedir”

Tanınmış markaların, düzenli olarak ve sürekli bir şekilde taklitle mücadele etmesi tesadüf değildir! Çoğu zaman taklidi sonlandırmak mümkün olmaz fakat taklitle hiç mücadele etmemek “markanın ölüm fermanını imzalamaktır”.

Tanınmış markalar, taklitlerle mücadele ederek hem markalarının itibarını korumaktalar, tüketicilerine karşı taklitlerle mücadele ettiklerini göstererek güven oluşturmaktalar aynı zamanda taklitçilerden ciddi miktarda tazminat elde ederek gelir elde etmektedirler….

Yatırım yapmadan, yatırım harcamalarından kaçarak bir işletmeyi nasıl büyütmek mümkün değilse Marka / Patent taklitlerine karşı idari ve hukuki süreçleri yapmadan Marka olmak mümkün olamaz!

Marka ve Patent Vekili

Avukat Murat ELTUTAN