Patent Hükümsüzlük Davası

Patent Hükümsüzlük Davası;

Mahkeme kararıyla Patent Tescilinin, TÜRKPATENT sicilinden silinmesi davası olup SMK 138. md’sinde düzenlenmiştir.

TÜRKPATENT nezdinde tescilli Patent ve Faydalı Modellerin hükümsüzlüğü istemiyle açılır henüz tescil edilmemiş, başvuru aşamasında olan patentlere karşı dava açılamaz. Başvuru aşamasında olan patentlere itiraz işlemleri yapılır.  

Hükümsüzlük nedenleri SMK kapsamında belirtilmiş olup buluşta yenilik unsurunun olmaması, patent konusu buluşun tekniğin bilinen durumunu aşmaması, patent verilecek konular kapsamına girmemesi, tescil belgesinin anlaşılmaz ve hatalı olması başlıca hükümsüzlük halleridir. 

Uygulamada Hükümsüzlük Davaları daha ziyade aleyhine Patent ve Faydalı Model Tecavüzü ve Tazminat Davası açılanlarca karşı dava olarak ileri sürülmektedirler.

Hükümsüzlük geriye doğru tesir ettiği için Patent Tecavüz Davalarında dayanak yapılan tescilin hükümsüz kılınması en iyi çözüm olarak düşünülmektedir.

Fakat açılan Hükümsüzlük Davaları yeterli delil, belge sunulmadan ve dava konusu yeterince ifade edilmeden açıldıkları için çoğunlukla red edilmektedirler.

Oysa Hükümsüzlük davası öncesi mutlaka Patent Hükümsüzlük Analizi yaptırılmalıdır; analiz tescilin, yenilik özelliği taşıyıp taşımadığının tespitine imkan verir, tescile konu buluşun Dünya geneline benzerlerinin tespitine varsa yenilik unsurunu kaldıran delilleri ortaya koyar, öngörülü ve hazırlıklı olarak dava açılmasına imkan sağlar. Delilsiz ve ispatlanamayacak davaların boşuna açılmasını engeller.

Patent, Faydalı Model hükümsüzlük davası açmadan önce iddiayı ispatlayan tüm belgelerin, delillerin hazırlanması, patent uzmanlarından destek alınması önem arz eder.

Davaya konu tescilde ifade edilen buluş ve ürünün teknik analizinin iyi yapılması, patent mühendisi veya patent avukatlarından başta İstem olmak üzere tarifname ve çizimler konusunda destek alınması başarılı bir hükümsüzlük davası için şarttır.

Gözlemlerimize göre açılan çoğu dava, delil noktasında yetersiz kaldığı için red edilmektedir.

Hükümsüzlük davalarında analizin olumlu gelmesi akabinde ayrıca Özel Bilirkişi Raporu / Uzman Mütalaası alınması da davanın kazanılmasında büyük fayda sağlar.

Eltutan Patent & Danışmanlık, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Sınai Mülkiyet Hakları alanında hizmet vermektedir…