Patent Devir

Patent Devir

Buluş tescili, buluş üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TÜRKPATENT nezdinde devir edilebilir.

Buluş devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TÜRKPATENT’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak buluş üzerinde kısıtlamalar, hacizler …vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır.

Ek patentler veya daha üst / alt modele (buluşa) ait başka tesciller ile Endüstriyel Tasarım tescilleri olabilir. Bu durumu bilmeden Patent tescilini devir alan kişi sürprizle karşılaşacaktır…  

Maalesef uygulamada sıklıkla buluşlar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve devir bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Sıklıkla rastlanan bir sıkıntıda, şirket kapatmalarında veya birleşmelerinde şirket adına tescilli tescil devirlerinin unutulmasıdır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, sadece buluş devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca  buluşların devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.