Melek Yatırım Risk mi

Fikirler ve Buluşlar en değerli sermayedir! Güvence altına alınmadan paylaşmayınız!

Günümüzde güzel bir iş fikri, sahibine milyonlar kazandırabilir, çağımız yeni zenginlerinin çoğunun icatçı olması tesadüf değildir

Bu nedenle sermaye sahipleri yeni iş fikirlerine, bilgilerine ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu İhtiyaçlarını Karşılamanın İki Temel Yolu Vardır;

Birincisi, işletmelerin bünyelerinde eleman istihdam ederek, Ar-Ge departmanlarına yatırım yapması ve buluş, bilgi ve fikirleri bizzat bulmalarıdır,

İkincisi, Buluş, Bilgi ve Fikirlerin dışarıdan temin edilmesidir.

Birinci yöntem ancak büyük sermaye sahip ve/veya özel alanlarda (ilaç-silah-kimya..vb) çalışan işletmelerin tercihidir çünkü Ar-Ge departmanında tüm buluşçuları istihdam edemezsiniz, yüksek maliyetler gerektirir üstelik maaşlı çalışanlarda zamanla verim kaybı ve işleri rutin yapma eğilimi görülür.

Oysa  

ikinci yöntemde, Ar-Ge masrafları, eleman maaşları, başarısız deney maliyetleri ve en önemlisi boşa geçmiş zaman kaybı olmaz zaten hazır olan bir buluşa, fikre yatırım yapma imkanı vardır işte bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hazır olan buluş ve iş fikirlerine rağbet vardır.

Sanayileşme yolunda önemli mesafeler kat eden, yüzlerce üniversite ve milyonlarca üniversiteli mezuna sahip yetmiş beş milyonluk ülkemizde ciddi oranda buluş ve iş fikirleri bulunmaktadır.

İşte bu nedenle ülkemizde yeni fikirlere yatırımcı bulma vaadiyle birçok dernek, şirket, oluşumlar meydana gelmiştir. Buluş, fikir ve yeni iş projelerine yatırım bulmayı vaat eden bu kuruluşlar incelendiğinde çoğunun arkasında uluslararası kuruluşların olduğu bir kısmınınsa Türkiye’nin önde gelen sermayedarlarıyla bağlantısı olduğu görülmektedir.

 

MELEK YATIRIMCISI NE KADAR GÜVENLİ?

MELEK Mİ YOKSA ŞEYTAN MI?

 

Melek yatırımında güvenlik hem Fikir Sahibi hem de Yatırımcı için hayati önem taşımaktadır;

Burada güvenlilik kavramını, Fikrini bu kuruluşlara verenler/buluş Sahibi ve bu kuruluşlardan Fikir temin edenler/Yatırımcı açısından değerlendirmek gerekir.

Buluş Sahibi Açısından Bakıldığında;

Melek yatırımcısından randevu istendiğinde randevu vermedikleri, fikirleri internet üzerinden toplamaya kalktıkları gözlemlenmektedir.

Kendisini Melek Yatırımcısı olarak ifade edenlerin buluş ve fikir hakkında ki tüm bilgileri daha en baştan internet üzerinden istedikleri görülmektedir. Bu durum haliyle pek güven verici değildir, istismara çok açık bir durumdur aynı zamanda ciddiyetsiz bir yaklaşımdır…

Çoğu melek yatırımcı (?) Buluş sahiplerinin Fikir ve iş projelerini imzayla teslim almaktan kaçınmaktadırlar. Ciddiyet ve güven sağlayan “gizlilik sözleşmeleri” yapmamaktadırlar. Fikri Mülkiyet, Marka, Tasarım ve Patent Hakları konusunda destek sağlamamaktadırlar. Buluş ve İş fikirlerine sermaye/yatırımcı bulma noktasında yaptıklarını beyan ettikleri görüşmelere buluş sahibini dahil etmedikleri gibi bilgi dahi vermemektedirler.

Bu şekilde faaliyet gösteren sözde Melek Yatırımcılar kanımca açık bir ard niyet ve fikir hırsızlığı içinde olduğu kanaatindeyiz…

Yatırımcı/İş Sahibi Açısından Bakıldığında;

Buluş/İş Fikrinin hukuki, maddi, uygulanabilirlik raporlanması sunulmamaktadır.

İş projesinin/buluşun kaç kişiye sunulduğu ve sunulacağı bilinmemektedir yani iş adamı söz konu fikre yatırım yapıp piyasada ilk olma hayali kurarken bir başkası projeyi ondan önce hayata geçirebilir. Ciddiyet ve güven sağlayan “gizlilik sözleşmeleri” yapmamaktadırlar.

Başarılı bir yatırım için partnerlerin/ortakların uyumu şarttır yatırımcı ile buluş sahibi son ana kadar tanıştırılmadığından uyum sorunları ortaya çıkabilir.

Yatırım yapılan iş/buluş Fikri ve Patent hakları bakımından yeterince korunmamış hatta bu haklar bir başkası adına çıkarsa yapılan yatırım karşılanamadığı gibi hukuki ve cezai yaptırımlara maruz kalına bilinir.

Dolayısıyla Gerek Buluş Sahibi Gerekse Yatırımcı Bu Tür Kuruluşlarla Çalışarak Büyük Risk Almaktadırlar.

Melek yatırım görüşmeleri yapmadan önce fikir ve buluş sahiplerinin, tüm tescil ve mülkiyet haklarını almaları, görüşmeleri profesyonelce başlatıp, sürdürmeleri gerekir.

Melek yatırımcıların da öncelikle kendilerine müracaat edenlere karşı açık olmaları, güvenlik ve gizlilik süreçlerini oluşturmaları akabinde imza karşılığı öncelikle ön bilgi almaları gerekir.

Alınan ön bilginin ardından konu hakkında genel bir araştırma yapılıp sunulan bilginin/projenin yeniliği, orijinalliği hakkında olumlu bir kanı oluştuğu takdirde projenin tüm detayları istenmelidir.

Marka ve Patent Vekili

Avukat Murat Eltutan