Markama itiraz edildi

Markama İtiraz Edildi Ne Yapmalıyım?

Marka başvuruları tescil kriterleri kapsamında incelenir, uygun görülenler marka bülteninde ilan edilirler. İlan edilen markaya İki (2) aylık askı süresi içinde itiraz edilmesi mümkündür.

Esasen marka ilanlarının önemli bir kısmına itiraz yapılmaktadır!

İlan edilen her marka, mutlaka tescil edilecek diye bir kural da yoktur. Nitekim çoğu marka başvurusu kısmen veya tamamen reddedilmektedir.

En Sık Yapılan İtiraz Gerekçeleri; Marka Benzerliği, Sınıf İltibası, Gerçek Hak Sahipliği, Kötüniyet iddialarıdır.

Yasal mevzuat gereği, marka itirazına karşı bir (1) ay içinde görüş (savunma) yapmak ve delil sunmak mümkündür! Süresi içinde ve usulüne uygun yapılmayan savunmalar dikkate alınmaz…

Türk Patent Kurumu uzmanları, yapılan itiraz ve savunmaları dikkate alarak marka tescil işlemlerinin devamına veya marka tescilin reddine karar vereceklerdir.

İtiraz ve savunmalar tarafları sadece Türk Patent Kurumu nezdinde değil ileride açılması muhtemel Hukuk ve Ceza Davalarında da bağlayacaktır. 

İtirazların, kabul ve ret edilmesi akabinde verilen karara karşı tarafların Hukuk Davası açma hakkı vardır.

Ret edilen marka başvurusuna karşı “Marka İhlal ve Tazminat Davası” ile “Marka Tecavüz Nedeniyle Ceza Davası” açılması da kuvvetle muhtemeldir.

İnternet ortamında paylaşılan dilekçe örnekleriyle sonuca ulaşmak mümkün değildir! Bu tür dilekçe örnekleri işin uzmanlarınca hazırlanmamışlardır; Hiçbir uzman internette dilekçe örneği paylaşmaz çünkü her marka, her ihtilaf kendine has teknik ve hukuki özellikler taşır. Dilekçelerde yapılacak en ufak bir hata veya yanlış ifade tarafları ileride açılacak davalarda maddi, manevi olarak zora sokacaktır.    

İtiraz ve Savunma dilekçeleri sadece marka tescil süreci dikkate alınarak değil muhtemel tüm süreçler dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Bu nedenle yapılacak itiraz ve savunmalar büyük önem taşımaktadır.

Marka tescili ve hukuku uzmanlık gerektirir, başarı için önce bunun kabulü gerekir.