Marka yayına itiraz

Benzer markaların aynı anda farklı firmalar adına tescilli olması durumuna sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu durum gerek marka sahipleri gerekse tüketiciler açısından hoş bir durum değildir.

Benzer hatta aynı markaların farklı firmalar adına tescil edilmesinin birçok nedeni vardır. Bunların en başında “Gerçek Hak Sahibinin, Markasını Taklitlere Karşı Korumaması” gelmektedir.  

Tescil için başvurulan marka, Türk Patent Uzmanlarınca “Marka Tescil Kriterleri” kapsamında incelenir ve müsait görülenler Marka Bülteninde ilan edilir. İki (2) aylık askı süresinde itiraz edilmeyen markalar tescil edilir.

İki aylık askı süresi içinde markalara, “Benzerlik”, “Sınıf İltibası”, “Gerçek Hak Sahipliği”, “Kötüniyet” … vb gerekçelerle itiraz yapılma imkanı vardır.

Marka tescil kriterlerinin bazıları ciddi derecede sorunludur, ayrıca memur uygulamalarında da yorum farklılıkları yaşanmaktadır.

Yapılan itiraz ve savunmaları Türk Patent Uzmanları inceleyerek karar verirler. Kurumun vermiş olduğu kararlara karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde İptal Davası açma hakkı da bulunmaktadır.

Benzer markanın tescilini engellemek için marka bülteninin takibi ve süresi içinde itiraz yapılması gerekir. Tescil edilen benzer markalara da en geç 5 yıl içinde hükümsüzlük davası açılması gerekir.

İnternette paylaşılan dilekçe örnekleri ve işin ehli olmayanlarca hazırlanan dilekçeler ciddi hatalar barındırmaktadırlar. Resmi bir kuruma verilen dilekçede ifade edilen ve edilmeyen her husus tarafları bağlayacaktır. Sadece Marka Tescil Süreci dikkate alınarak ve ileride doğacak Marka Davaları düşünülmeden hazırlanan dilekçeler hak kayıplarına sebep verebilir.     

Marka Hukukuna genel bilgilerle yaklaşamayız, özel bilgiler gerekmektedir. Ayrıca tescil sürecinin de bilinmesi şarttır! Tescil şartları ve hukukunun bilinmemesi hata yapılmasına sebebiyet verir.