Marka Hükümsüzlük Davası 1

Tescilsiz Markalara Dayanarak Marka İtirazı ve Hükümsüzlüğü Davası; Tescilsiz bir işaretin korunmasını sağlayan ve nispi ret nedenlerine konu teşkil eden durum; işaretin itiraz eden tarafından daha önceki bir tarihten beri kullanılmakta olması ve bu kullanım neticesinde işarete ayırt edici nitelik kazandırılmış olmasıdır. Bir markanın tescil başvurusundan önce bu işaret bir başkası tarafından yaratılmış ve kullanma neticesinde ayırt edici nitelik kazandırılmışsa, bu hakka dayanarak tescil engellenebilir, şayet marka tescil edilmişse bu durumda da gerçek ve üstün hak sahipliği ileri sürerek marka hükümsüzlük davası açılır. 

(Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN)