Marka Devri

Marka Devri

Marka tescili, marka üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi markalarda alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TÜRKPATENT nezdinde devir edilebilir.

Markalar tescil kapsamında ki tüm sınıflar veya bir kısım sınıflar açısından devir edilebilir.

Marka devir sözleşmesinin noterde yapılması gerekir. Marka devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TÜRKPATENT’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak marka üzerinde kısıtlamalar, hacizler,…vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır.

SMK kapsamında aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer birden fazla markanın tek tek devri de mümkündür; bu durumda bir markayı tamamen satın aldığını zanneden birisi aslında birden fazla tescili olan aynı markanın sadece bir tanesini satın alma sürpriziyle karşılaşabilir.

Maalesef uygulamada sıklıkla markalar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve marka bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Sıklıkla rastlanan bir sıkıntıda, şirket kapatmalarında veya birleşmelerinde şirket adına tescilli markaların devir edilmesinin unutulmasıdır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, sadece marka devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca markaların devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.