Marka benzerlik kriterleri 1

Markalar arasındaki benzerliğin, alıcıları, satın almayı düşündükleri mal yerine bir başka mal almak durumunda bırakması kadar, alıcıların iki farklı marka karşısında bulunduklarını anlamalarına rağmen bu markaların aynı kişiye ait olduğunu sanmaları ya da bu malları üreten işletmeler arasında idari ve ekonomik bir bağın bulunduğunu düşünmeleri marka iltibası için yeterlidir.  (Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN)