İzinsiz Marka Kullanımı

Bir başkası adına tescilli markayı izinsiz kullanmak büyük risktir!

İzinsiz marka kullanımı, marka ihlali ve haksız rekabet oluşturabilir. Marka ihlali ve haksız rekabetin varlığı halinde hukuki ve cezai yaptırımlar bulunmaktadır.

Marka ihlali halinde ciddi tazminat ödemeleri, taklit malların imhası, üretim araç gereçlerine el koyma … vb hukuksal yaptırımlara karar verilmektedir.

Marka ihlali iddiaları asla hafife alınmamalıdır!

Her benzer veya aynı markayı kullanım da hukuken marka ihlali olmayabilir; markayı kullanım sebebi, kullanım başlangıcı, kullanım süreci, hikayesi … vb konular detaylı olarak analiz edilmelidir.

Marka hukuku ve tescili, yüzeysel bilgiyle yürütülemez!

Hukuki ve idari süreçlere başlamadan önce marka tescil süreci ve hukuku alanında profesyonel destek alınması ve analiz yaptırılmasında büyük fayda vardır …