Davalarda Yabancı Firmalar Ayrıcalıklı mı ?

Marka ve Patent Davalarında Yabancı Firmalar Ayrıcalıklı mı?

Marka, patent davalarında yabancı firmalar lehine ayrıcalık yapılıyor mu? Sorusuna mevcut kanunları, mevzuatları baz alarak yanıt verecek bir hukukçu elbette HAYIR yanıtını verecektir

FAKAT fiili Mahkeme işleyişini, Yargıtay uygulamalarını bilen bir hukukçu EVET yanıtını verir.

 

Peki ama bu görüşlerden hangisi doğru?

Her iki cevapta baktıkları yer itibariyle doğrudur;

  • Sırf yasal düzenlemeleri dikkate alarak Yabancı Firma, Türk Firma ayırımı olup olmadığını değerlendirdiğinizde birisi aleyhine veya diğeri lehine bir yasal düzenleme olmadığı görülmektedir… Dolayısıyla verilecek yanıt HAYIR olur!

 

  • Bilirkişilerin, Mahkemelerin, Yargıtay’ın fiili işleyişini dikkate aldığınızda ise Türk Firmaları aleyhine, Yabancı Firmalar lehine uygulamaların çok yaygın olduğu görürsünüz… Dolayısıyla verilecek yanıt EVET olur!

 

Kanunlarda yer almamasına rağmen niçin uygulamada yabancı firmalara / markalara pozitif ayrımcılık yapılmaktadır?

- Uluslararası Tanınmış Markaların taklitlerinin Türkiye’de yaygın olması nedeniyle Mahkemelerde “Türk Firması Taklitçidir…” algısının yerleşmesi,

 

- Uluslararası Tanınmış Markaların taklitlere karşı açtıkları çok yoğun davalar neticesinde uygulama ve içtihatlarda Türk Firmaları aleyhine çok fazla karar, içtihat oluşması bunun yerleşik içtihatlar ve uygulamalar/örnekler teşkil etmesi,

 

-Türk insanının kanımızca “yabancılara karşı çok fazla misafirperver olması / aşırı yabancı hayranlığı…” duygularının idari makamlar, Bilirkişi ve Mahkemelerde de baş göstermesi,

 

-Yabancı firmaların, Türk hukuk sistemine “Kapitülasyon ve Kapitalist baskısı ve olumlu sonuç almaları..”

 

-Yabancı firmaların, hukuk arayışlarını profesyonelce yapmaları, dava açmayı, davaya harcama yapmayı gerekli bir yatırım olarak görmeleri OYSA Türk Firmalarının, hukuk arayışını umursamaz tutumu, dava açmayı, davaya harcama yapmayı boşuna yapılmış masraf olarak görmeleri…

Yukarıda temel başlıklar halinde sayılan nedenler nedeniyle Yabancı Firmalar / Markalar, Türk Hukuk Sisteminde daha fazla korunmaktadırlar.

Oysa tüm çağdaş hukuk sistemleri “adalet ve hukuk sınırları içinde kalmak kaydıyla kendi milli firmalarını / markalarını daha fazla gözetirler / korurlar… çünkü milli bilinç düzeyleri daha yüksektir…” 

 

Marka ve Patent Vekili

Avukat Murat ELTUTAN